• Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  239 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  515 KB
 • SIWZ_cz.I_Instrukcja dla Wykonawców_IDW
  20 MB
 • SIWZ_cz.II_-wzór_umowy
  17 MB
 • SIWZ_cz.III-opis_przedmiotu_zamówienia_OPZ
  5 MB
 • Załącznik nr 1 do OPZ- Projekty
  9 MB
 • Załącznik nr 2 do OPZ- pozwolenia na budowę
  7 MB
 • Załącznik nr 3 do OPZ - decyzja i zalecenia konserwatorskie
  4 MB
 • Załącznik nr 4 do OPZ- dokumentacja do decyzji Konserwatora Zabytków- Szczecińska 22
  27 MB
 • Załącznik nr 5 do OPZ - Przedmiary robót
  3 MB
 • Załącznik nr 6 do OPZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
  4 MB