• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
  200 KB
 • Protokół z wizji lokalnej.
  261 KB
 • Odpowiedzi na pytania 2.
  392 KB
 • Odpowiedzi na pytania 1.
  474 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  931 KB
 • PROJEKT DROGOWY - zał. nr 9
  3 MB
 • PROJEKT WODOCIAG - zał. nr 10
  3 MB
 • PROJEKT OŚWIETLENIA - zał. nr 11
  2 MB
 • PROJEKT ARCHITEKTURA zał. nr 12
  20 MB
 • Przedmiar - cmentarz - zał. nr 13
  197 KB
 • STWiOR - zał. nr 14
  611 KB
 • STWIOR - oświetlenie - zał. nr 14
  194 KB
 • Ekspertyza - drzewa - zał. nr 15
  16 MB
 • zał. do SIWZ nr 1 - 7 w wersji edytowalnej
  97 KB