• Rozstrzygnięcie postępowania
  28 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  294 KB
 • Załącznik nr 16 Rysunki zamienne
  12 MB
 • Załącznik nr 17 Stała organizacja ruchu
  2 MB
 • Protokół z wizji lokalnej
  88 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 72348-2014 z dnia 04.03.2014 r.
  25 KB
 • Zał. nr 8 Wzór umowy
  100 KB
 • Zał. nr 3 do UMOWY - HRF
  226 KB
 • Zał. nr 9 Dokumenty formalno-prawna cz. 1
  36 MB
 • Zał. nr 9 Dokumenty formalno-prawne cz. 2
  36 MB
 • Zał. nr 10 Dokumentacja techniczna
  38 MB
 • Zał. nr 11 STWiOR oraz przedmiary robót
  12 MB
 • Zał. nr 12 Kanalizacja teletechniczna
  24 MB
 • Zał. nr 13 Nagłośnienie fontanny
  1 MB
 • Zał. nr 14 Monitoring
  2 MB
 • Zał. nr 15 Ekspertyza techniczna budynku nr 29
  3 MB