• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.09.2014
  78 KB
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  30 KB
 • Załącznik A - po zmianie z dnia 21.08.2014
  283 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja SIWZ z dnia 21.08.2014
  256 KB
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
  547 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  124 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  124 KB
 • Ogłoszenie o zmówieniu przesłane do publikacji w DUUE
  136 KB