• ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  34 KB
 • Ogłoszenie nr 246298-2013 z dnia 26.06.2013 o zmianie ogłoszenia
  464 KB
 • Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (nowy termin 28.06.2013)
  529 KB
 • Załącznik nr 3 do Umowy
  35 KB
 • Ogłoszenie nr 242292-2013 o zmianie ogłoszenia (nowy termin składania ofert 27.06.2013)
  2 KB
 • Ogłoszenie nr 237276-2013 o zmianie ogłoszenia
  481 KB
 • Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (nowy termin 25.06.2013)
  452 KB
 • Zał. nr 15 Dane do przeprowadzenia symulacji obliczeń współczynnika SPF
  36 KB
 • Zał. nr 16 Schemat technologiczny montażu liczników energii elektrycznej i ciepła
  936 KB
 • Zał. nr 17 Aktualizacja warunków przyłączenia
  99 KB
 • Ogłoszenie nr 227990-2013 o zmianie ogłoszenia
  3 KB
 • Ogłoszenie nr 215834-2013 z dn. 05.06.2013 o zamówieniu
  3 MB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1 MB
 • Załącznik nr 7 Wzór umowy
  1 MB
 • Załączniki od nr 8 do 10
  5 MB
 • Załącznik nr 11 STWiORB
  7 MB
 • Załącznik nr 12 Przedmiar robót
  12 KB
 • Załącznik nr 13 Wzór tablicy informacyjnej
  214 KB
 • Załącznik nr 14 Dokumenty, informacje dodatkowe
  292 KB