• Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
  2 MB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  217 KB
 • Zał. 5.A wyposażenie pomieszczeń konserwatora
  311 KB
 • Zał. 5.B Wyposażenie pomieszczeń technicznych i porządkowych
  971 KB
 • Zał. 5.C. wyposażenie gabinetu lekarskiego
  423 KB
 • Zał. 5.D Wyposażenie pomieszczeń biurowych
  2 MB
 • Zał. 5.E Wyposażenie sal i pomieszczeń sanitarnych
  2 MB
 • Zał. 5.F Dostawa i montaż zabawek
  8 MB
 • Zał. 5.G Wyposażenie kuchni
  248 KB
 • Unieważnienie przetargu
  141 KB