• Zawiadomienie z dnia 13.11.2012r. o wyborze oferty najkorzystniejszej
  430 KB
 • odpowiedzi na zapytania
  626 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  132 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  22 KB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1 MB
 • Zał. nr 3 do Umowy: Zestawienie rzeczowo-finansowe
  35 KB

Część I: Mierzyn

 • Zał. nr 7 Projekt budowlany: Instalacja centralnego ogrzewania
  2 MB
 • Zał. nr 8 Projekt budowlany: węzeł cieplny
  2 MB
 • Zał. nr 9 Projekt budowlany: instalacja elektryczna
  370 KB
 • Zał. nr 10 STWiOR: węzeł cieplny
  136 KB
 • Zał. nr 11 STWiOR: instalacja elektryczna węzła cieplnego
  2 MB
 • Zał. nr 12 Przedmiar robót: węzeł cieplny
  62 KB
 • Zał. nr 13 Przedmiar robót: instalacja elektryczna węzła cieplnego
  281 KB

Część II: Syrkowice

 • Zał. nr 14 Projekt budowlany instalacja centralnego ogrzewania
  1 MB
 • Zał. nr 15 Projekt budowlany węzeł cieplny
  1 MB
 • Zał. nr 16 Projekt budowlany instalacja elektryczna
  319 KB
 • Zał. nr 17 STWiOR węzeł cieplny
  1 MB
 • Zał. nr 18 Przedmiar robót - instalacja centralnego ogrzewania
  49 KB
 • Zał. nr 19. Przedmiar robót - instalacja elektryczna węzła cieplnego
  282 KB