• Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  30 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  717 KB
 • Zał. Nr 15 Zagospodarowanie terenu
  807 KB
 • Zał. Nr 14 dodatkowe informacje
  31 KB
 • Zał. Nr 13 Harmonogram
  25 KB
 • Zał. Nr 9 Inwentaryzacja Krukowo
  150 KB
 • Zał. Nr 8 Inwentaryzacja Kowańcz
  3 MB
 • Zał. Nr 7 Inwentaryzacja Malonowo
  165 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  22 KB