• Unieważnienie postępowania
  180 KB
 • Odpowiedzi na pytania
  828 KB
 • Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2010r.
  887 KB
 • Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2010r.
  643 KB
 • Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2010r.
  757 KB
 • Sprawozdanie RB 28S za IV kw. 2010r.
  14 MB
 • Sprawozdanie Rb 27S za Iv kw. 2010r.
  5 MB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
  42 KB
 • Źródła finansowania inwestycji pn. Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Karlinie
  195 KB
 • Zaświadczenie z ZUS
  569 KB
 • Poręczenia, kredyty, pożyczki
  1 MB