Przetarg: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.”

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  1 MB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  84 KB
 • Załącznik do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  23 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.01.2012 r.
  222 KB
 • Pytania i odpowiedzi I
  777 KB
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  603 KB