• Zmieniony załącznik nr 10
  96 KB
 • Odpowiedź na pytania wykonawców
  2 MB
 • Zał 11 Dodatkowe informacje do SIWZ
  622 KB
 • Zał 10 Przedmiar robót
  126 KB
 • Zał 8 Rysunki budowlane drogi
  1 MB
 • Zał 7 Opis techniczny do PB przebudowy drogi w Syrkowicach
  79 KB
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą
  37 KB
 • Rozstrzygnięcie przetargu
  416 KB