• Ogłoszenie Plac Zabaw Karwin
  2 MB
 • SIWZ
  84 KB
 • zał. 7 wytyczne Ministra Szkolnictwa
  46 KB
 • zał. 8 projekt budowlany
  2 MB
 • Zagospodarowanie terenu
  773 KB
 • zał. 9 STWiOR
  103 KB
 • Załącznik nr 10
  42 KB
 • Przedłużenie terminu składania ofert
  172 KB
 • Zmiana treści SIWZ nr 1
  167 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców 1
  24 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców 2
  468 KB
 • Oczywista omyłka pisarska
  31 KB
 • Zamienne formularze ofertowe
  21 KB
 • Odpowiedź na pytania wykonawców 3
  58 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  182 KB