• SIWZ - wersja edytowalna.
  52 KB
 • Załącznik - opis przedmiotu zamówienia.
  31 KB
 • Załącznik - projekt umowy.
  48 KB
 • Załącznik - wzór formularza oferty.
  38 KB
 • Załącznik - wzory oświadczeń.
  41 KB
 • Informacje o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy.
  418 KB
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  486 KB