• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  271 KB
 • Informacje z otwarcia ofert OSP Domacyno.
  304 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ.
  449 KB
 • Zmieniony załącznik nr 3 Wymagania techniczne pojazdu dla jednostki OSP w Domacynie.
  36 KB