Informacja o stawkach podatkowych na rok 2021.

 

Podatek od nieruchomości - Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XXVII/258/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, natomiast zwolnienia Uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek rolny: Podstawa do ustalenia wysokości podatku rolnego: Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1974 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) w którym ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1dt.

Wysokość stawek podatku rolnego:

  • dla gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy:
    2,50 q żyta x 58,55 zł = 146,375 zł.
  • dla pozostałych gruntów rolnych:
    5,00 q żyta x 58,55 zł = 292,75 zł.

Podatek leśny: Podstawa do ustalenia wysokości podatku leśnego: Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2020 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) w którym ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r wyniosła 196,84 zł za 1m3.

Wysokość stawki podatku leśnego:

0,220 x 196,84 zł = 43,3048 zł za 1 ha.