Informacja o stawkach podatkowych na rok 2018.

Podatek od nieruchomości – uchwała nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek rolny – uchwała nr XXXVIII/330/17 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

Podatek rolny za rok podatkowy 2018 wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 49,00 zł = 122,50 zł,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta x 49,00 zł = 245,00 zł.

Podatek leśnyKomunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2017r., wyniosła 197,06 zł na 1m3 (M.P. 2017r. poz.963).

Podatek leśny od 1ha, za rok podatkowy 2018 wynosi: 0,220m3 x 197,06 zł/1m3 = 43,3532 zł.