69-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy