14/10 - w sprawie przyznania dodatków specjalnych i nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania w Urzędzie Miejskim w Karlinie.