40/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy Karlino oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Karlino ...

 

 

 

 

 

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy Karlino oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Karlino. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.