93/08 – w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości powyżej 14.000 euro, dotyczącego „Bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej w roku 2009 r

 

 

 

 

 

93/08 – w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości powyżej 14.000 euro, a mniejszej od kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) dotyczącego „Bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej w roku 2009 na terenie gminy Karlino”.