80/08 – w sprawie ogłoszenia terminu oraz zasad przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Karlino

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia terminu oraz zasad przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Karlino