67/08 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Karlinie .

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnika miejskiego  w Straży Miejskiej w Karlinie .