56/08 - w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Karlinie za II kwartał 2008 r.

 

 

 

 

 

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Karlinie za II kwartał 2008 r.