38A/08 – w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze sportowo – rekreacyjnych i turystycznych obiektów i urządzeń na terenie Przystani Kajakowej „Wodnik” w Karlinie stanowiących własność Gminy Karlino.

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze sportowo – rekreacyjnych i turystycznych obiektów i urządzeń na terenie Przystani Kajakowej „Wodnik” w Karlinie stanowiących własność Gminy Karlino.