10/08 - w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w obr.003 miasta Karlino oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/24.

 

 

 

 

 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w obr.003 miasta Karlino oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/24.