08/08 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwinie.

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwinie.