75/07 – w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie