67/07 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży