64/07 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie oraz Inspektora ds. gospodarki gminnej

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji  Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie oraz Inspektora ds. gospodarki gminnej