52A/07 - w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137.000 Euro wykonawcy zadania „Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie Karlina

 

 

 

 

 

52A/07 - w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137.000 Euro wykonawcy zadania „Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino” – dostawa i montaż urządzeń placów zabaw