51/07 - w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu Budżetu Miasta i Gminy na 2008 r.