37/07 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. gospodarki gminnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie