21/07 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze sportowo – rekreacyjnych urządzeń Mini Golfa na terenie Skate Parku w Karlinie stanowiącego własność Gminy Karlino