09/07 - w sprawie planu finansowego na 2007 r. dla zadań z zakresu administracji