90/06

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa zespołu garaży o boks garażowy na samochód ratowniczo gaśniczy OSP z zagospodarowaniem przyległego terenu”