68/06

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania inwestycyjnego nr Z/2.32/III/3.1/615/05 pn. „Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.