57/06

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 euro wykonawcy projektu nr INT/MV-BB-PL.3D/205/096 pn. „Budowa polsko – niemieckiego Centrum Kultury”.