4/06

 

 

 

 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Karlino