22/06

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60000 euro wykonawcy zadania: Remonty cząstkowe powierzchni dróg gminnych oraz oznakowania pionowego i poziomego na terenie Miasta i Gminy Karlino