2/06

 

 

 

 

 

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2006 rok przyjętego Uchwałą Nr XLVI/352/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2006 rok