29/02

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru

oferenta na dzierżawę lokalu w hali sportowej w Karlinie

przy ul. Kościuszki 30.