26/02

 

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu na zbycie

nieruchomości stanowiących własność Gminy Karlino oraz powołania

Komisji przetargowej.