20/02

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o kredyt bankowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.