L/10

 

 

 

 

 

Protokół Nr L/10

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie

odbytej w dniu 24 maja 2010 roku