• Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2023 r.
  68 KB
 • Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 2023 r.
  87 KB
 • Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Karlino.
  168 KB
 • Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
  464 KB