• Uchwała nr 51-50/2/2022 RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Karlino.
    232 KB
  • Uchwała nr K.50.109,2022 RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karlino.
    140 KB