• Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.
    256 KB
  • Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karlina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karlino za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
    134 KB