• Ogłoszenie o konsultacjach
    366 KB
  • Zarządzenie nr Og.0050.91.2013 Burmistrza Karlina z dnia 12 listopada 2013 r.
    594 KB
  • Ankieta - formularz konsultacji
    32 KB