• Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
    342 KB
  • Zarządzenie nr 0050.90.2013 Burmistrza Karlina z dnia 12 listopada 2013
    572 KB
  • Program aktywizacji na rzecz seniorów w gminie Karlino na lata 2014-2020
    4 MB