• ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY - OGŁOSZENIE Z DNIA 30.09.2021 R.
    894 KB
  • ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSÓB DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM
    572 KB
  • OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Z DNIA 28.10.2021 R.
    813 KB